Taloinfo.com kommer att stängas den 30 september 2022

Taloinfo.com har nått slutet av sin livscykel.

Tack till alla Taloinfo-användare för det gångna året!

Taloinfo.com will be closed in September 30th, 2022

Taloinfo.com has reached the end of its lifecycle.

Thanks to all the users of Taloinfo for the past years!